For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Study programmes

Stap 5: Meld je aan in MyInfo

Graduate School of Humanities

Nadat je de stappen 1 t/m 4 van het inschrijfproces hebt doorlopen, kun je je aanmelden voor het masterprogramma in MyInfo.

Na je inschrijfverzoek in Studielink ontvang je een link naar je MyInfo aanmeldpagina. Met een actief UvAnetID kun je vervolgens inloggen in MyInfo. Op je MyInfo-aanmeldpagina zul je alle vereiste aanmelddocumenten (zie onderstaand) moeten uploaden voordat je op 'submit' klikt.


Aanmelddocumenten

 • Cijferlijsten en diploma's (indien behaald)

  Afhankelijk van waar je je bachelor en/of master hebt behaald, worden er verschillende eisen gesteld aan hoe je het bewijs van je behaalde studieresultaten aanlevert. Check hieronder tot welke categorie je behoort en hoe je je cijferlijsten en diploma's dient up te loaden.

  UvA-studenten

  UvA-studenten die zich aanmelden voor een master bij de Graduate School of Humanities kunnen een print screen van hun cijfers uit SiS uploaden. Afgestudeerden van de UvA dienen de officiele diploma('s) en cijferlijst(en) van hun bachelor en master (indien van toepassing) te uploaden op hun MyInfo-aanmeldpagina. Voeg ook een korte omschrijving toe van vakken die relevant zijn voor het masterprogramma en een lijst van de vakken die nog moeten worden behaald (indien van toepassing).

  Als je je aanmeldt voor een duale of onderzoeksmaster en je cijfergemiddelde lager is dan de vereiste 7 (voor duale masters) of 7.5 (voor onderzoeksmasters), zorg dan dat je hiervoor een verklaring geeft in je motivatiebrief.

  Aanmelders met een Nederlandse (niet-UvA) vooropleiding

  Aanmelders die hun bachelor en/of master hebben behaald/zullen behalen aan een andere Nederlandse universiteit dan de UvA dienen officiële cijferlijsten van hun vooropleiding te uploaden. Print screens van online cijferregistratiesystemen zullen niet worden geaccepteerd. Voeg ook een korte omschrijving toe van vakken die relevant zijn voor het masterprogramma en een lijst van de vakken die nog moeten worden behaald (indien van toepassing).

  Als je je aanmeldt voor een duale of onderzoeksmaster en je cijfergemiddelde lager is dan de vereiste 7 (voor duale masters) of 7.5 (voor onderzoeksmasters), zorg dan dat je hiervoor een verklaring geeft in je motivatiebrief.

  Aanmelders met een niet-Nederlandse vooropleiding

  Zijn je cijferlijst(en) en diploma('s) (indien behaald) in een andere taal uitgegeven dan Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan zul je ook officiële Engelse of Nederlandse vertalingen van deze documenten moeten uploaden op je MyInfo-aanmeldpagina. Voeg naast je cijferlijsten en diploma's ook een korte omschrijving toe van vakken die relevant zijn voor het masterprogramma en een lijst van de vakken die nog moeten worden behaald (indien van toepassing).

  Als je je aanmeldt voor een duale of onderzoeksmaster en je cijfergemiddelde lager is dan de vereiste 7 (voor duale masters) of 7.5 (voor onderzoeksmasters), zorg dan dat je hiervoor een verklaring geeft in je motivatiebrief.

 • Motivatiebrief
  • Beargumenteer in circa 500 woorden waarom je aan het programma wil deelnemen. Als je je aanmeldt voor twee masterprogramma's, dan zul je ook twee motivatiebrieven moeten uploaden. Als het je langer dan de nominale studieduur heeft gekost om je bachelor af te ronden, geef dan een korte uitleg voor de studievertraging.
  • Meld je je aan voor een Research Master? Noem dan ook welke vakken je graag wil volgen binnen je programma en waar je onderzoek zich op zal richten (je research focus). 

  Voor selectieve programma’s geldt de motivatiebrief als één van de selectiecriteria. Voor niet-selectieve programma’s geldt de motivatiebrief niet als selectiecriterium, maar dient deze aan te tonen dat je verwachtingen van het masterprogramma overeenkomen met de inhoud van het programma. Ook zal de motivatiebrief dienen als beginpunt voor tutorgesprekken waarin jouw academische focus binnen het masterprogramma wordt besproken.

 • Voorbeeld academisch geschreven werk (5-10 pagina's)

  Het voorbeeld geschreven werk dient van academische aard te zijn, door jou te zijn geschreven en te zijn geschreven in de voertaal van het programma waarvoor je je aanmeldt (dit kan bijvoorbeeld een hoofdstuk van je scriptie zijn).

  Als je niet beschikt over een dergelijk voorbeeld academisch geschreven werk, vertaal of herschrijf dan 5-10 pagina's van een eerder geschreven paper of van je scriptie in de voertaal van het programma. Je kunt er ook voor kiezen om meerdere papers te combineren in een document en dit te uploaden in MyInfo.

 • Bewijs taalvaardigheid

  Ben je een internationale student en meld je je aan voor een Nederlandstalig masterprogramma? Als je al in het bezit bent van een NT2-diploma, dan dien je dit te uploaden op je aanmeldpagina in MyInfo.

  Als je je aanmeldt voor een Engelstalig masterprogramma, check dan de Engelse taaleisen van de Graduate School of Humanities om te achterhalen of je een scorerapport van een Engelse taaltest dient te uploaden in MyInfo of dat je hiervan bent vrijgesteld.

 • Programmaspecifiek document

  Voor de volgende masterprogramma's dien je ook een programmaspecifiek document te uploaden:

  • Artistic Research
  • Conservation and Restoration of Cultural Heritage
  • International Dramaturgy
  • Journalistiek en Media
  • Museum Studies
  • Tekst en Communicatie

  Check bij het desbetreffende programma onder Toelating en inschrijving > Stap 5: Meld je aan voor de master in MyInfo welk programmaspecifiek document je dient up te loaden.