For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Inschrijven voor een pre-master

Wil je een master gaan doen waarvoor je een pre-master moet volgen om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen? Dan meld je je in Studielink aan voor de master die je wilt volgen. Voorwaarde voor toelating tot een pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt. Heb je een universitaire bachelor? Dan kun je behalve via een pre-master vaak ook via een minor toegang krijgen tot de master van je keuze.

Je meldt je in eerste instantie dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten. De selectiecommissie beoordeelt vervolgens je vooropleiding. Het Admissions Office zal je vervolgens informeren over de nadere stappen met betrekking tot je inschrijving voor de pre-master.

Word je toegelaten tot de pre-master en rond je deze binnen een jaar met succes af, dan word je in het daarop volgende studiejaar automatisch toegelaten tot de master. Dit geldt ook voor selectieve masters die een pre-master aanbieden. Je doorloopt dan voorafgaand aan de pre-master de volledige selectieprocedure, en kan dan worden toegelaten op voorwaarde van voltooiing van de pre-master.

Kan ik beginnen met mijn pre-master als ik mijn bachelor nog niet heb gehaald?

Normaal gesproken kun je pas beginnen met een pre-master als je je hbo- of universitaire bachelor volledig hebt afgerond. Veel studenten lopen door de coronacrisis echter vertraging op en kunnen hun bachelor daardoor niet op tijd afronden. Om die reden heeft de UvA besloten dat hbo-studenten met een beperkte studievertraging toegelaten kunnen worden tot de pre-master. Je komt in aanmerking voor toelating tot de pre-master als je nog minder dan 15 EC van je hbo-bachelor moet halen. De ontbrekende 15 EC moeten dan in het collegejaar 2020-2021 worden behaald.

Wel raden we je aan om goed na te denken of je met deze vertraging aan de pre-master wilt beginnen. Je studiebelasting zal hoger zijn en we kunnen geen rekening houden met eventuele overlap in roosters en tentamens.

Je schrijft je in bij de UvA en bij de instelling van je bachelor. Je betaalt maar één keer collegegeld. Daarnaast moet je een ‘verzoek tot toelating met studievertraging’ aan de UvA doen. Dat kun je doen met het formulier hieronder. Vul bij de master waartoe je uiteindelijk toegelaten wilt worden de officiële opleidingsnaam in waar je je ook in Studielink voor hebt ingeschreven. Je vindt deze ook terug in je toelatingsbesluit. Let op: de opleidingsnamen staan op dit moment alleen in het Engels in het formulier.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor een pre-master is gelijk aan die van de master die je wilt volgen. Voor studenten met een Nederlandse nationaliteit geldt:

  • 1 maart voor selectieve masters
  • 15 mei voor niet-selectieve masters

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.