For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Pre-master Frans (Educatie en communicatie)

Let op: Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Biedt toegang tot:

Programma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academische vaardigheden (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

Semester 1

  • Academische vaardigheden 1 (12 EC, blok 1 en 3)
  • Littérature française: théories et pratiques (6 EC, blok 1)
  • Linguistique française: théories et pratiques (6 EC, blok 2)
  • Maîtrise du français 5 (6 EC, blok 2)

Semester 2

  • Atelier de recherche  (6 EC, blok 1)
  • Philosophy of the Humanities (Area Studies) (6 EC, blok 1)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot de master Frans (Educatie en communicatie), dan dien je eerst een verzoek tot inschrijving in voor de master Educatie en Communicatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen​. Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master zoals beschreven op de pagina Toelating en aanmelding. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

De selectiecommissie beoordeelt je vooropleiding. Als je via de pre-master kunt voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, ontvang je hierover bericht. Pas daarna meld je je in Studielink aan voor de pre-master. Rond je de pre-master binnen een jaar met succes af, dan word je automatisch toegelaten tot de master Frans (Educatie en communicatie).

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor de pre-master is gelijk aan die voor de master. Voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit geldt de deadline van 15 mei.

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. R. (Rose) van der Zwaard

Coördinator master Frans (Educatie en communicatie)