For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Pre-master Kunst, cultuur en politiek

Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Biedt toegang tot:

Voorbeeldprogramma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academische vaardigheden (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

Semester 1

  • Academische vaardigheden 1 (12 EC, blok 1 en 3)
  • Cultuursociologische theorie en onderzoek (12 EC, blok 1 en 2)

Semester 2

  • Kunst en cultuur in Europa: een cultuurgeschiedenis in objecten en concepten (6 EC, blok 1)
  • Kunst - cultuur - samenleving (6 EC, blok 2)
  • Wetenschapsfilosofie van de cultuurwetenschappen (6 EC, blok 2)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot Kunst, cultuur en politiek, dan dien je eerst een verzoek tot inschrijving in voor de master Kunst- en cultuurwetenschappen 60 EC.  Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master van je keuze zoals beschreven op de pagina Toelating en aanmelding. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

De selectiecommissie beoordeelt je vooropleiding. Als je via de pre-master kunt voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, ontvang je hierover bericht. Pas daarna meld je je in Studielink aan voor de pre-master. Rond je de pre-master binnen een jaar met succes af, dan word je automatisch toegelaten tot de master Kunst, cultuur en politiek.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor de pre-master is gelijk aan die voor de master. Voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit geldt de deadline van 15 mei.

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. C.A.J.C. (Christine) Delhaye

Coördinator master Kunst, en cultuur en politiek