For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Pre-master Kunstgeschiedenis

Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Biedt toegang tot:

Bestemd voor:

studenten met een afgeronde hbo-opleiding of universitair bachelordiploma dat niet direct toegang biedt tot de master, bijvoorbeeld:

  • Reinwardt Academie
  • kunstopleidingen (Rietveld Academie, ArtEZ, Jan van Eyck Academie)
  • opleidingen Architectuur of Stedenbouw aan een Academie van Bouwkunst of een andere hbo-instelling, bijvoorbeeld Built Environment / Bouwkunde van de Hogeschool van Amsterdam

Voorbeeldprogramma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academische vaardigheden (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

Semester 1

  • Academische vaardigheden 1 (12 EC, blok 1 en 3)
  • Inleiding in de kunstgeschiedenis I (6 EC, blok 1)
  • Inleiding in de kunstgeschiedenis II (6 EC, blok 2)

Semester 2

  • Inleiding in de kunstgeschiedenis III (6 EC, blok 1)
  • Benaderingen in de kunstgeschiedenis (6 EC, blok 2)
  • Parijs-excursie (6 EC, blok 3)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot de master Kunstgeschiedenis, dan dien je eerst in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor de master Kunst- en cultuurwetenschappen 60 EC. Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master zoals beschreven op de pagina Toelating en aanmelding. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

De selectiecommissie beoordeelt je vooropleiding. Als je via de pre-master kunt voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, ontvang je hierover bericht. Pas daarna meld je je in Studielink aan voor de pre-master. Rond je de pre-master binnen een jaar met succes af, dan word je automatisch toegelaten tot de master Kunstgeschiedenis.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor de pre-master is gelijk aan die voor de master. Voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit geldt de deadline van 15 mei.

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. P.A. (Petra) Brouwer

Coördinator master Kunstgeschiedenis