For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Na (voorwaardelijke) toelating tot de pre-master

Indien je voorwaardelijke bent toegelaten tot een pre-masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een bericht met de stappen die je aanvullend moet nemen zodat je toelating definitief wordt en je volledig kan worden geregistreerd als UvA-student.

Let op: onderstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor studenten die voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn toegelaten tot een pre-masterprogramma van de Graduate School of Humanities.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • Aanbod accepteren of afslaan

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zult gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen hieronder voor informatie over de vervolgstappen, te beginnen met het inschrijven voor de pre-master in Studielink. Voor de aanmelding voor de master die je uiteindelijk wilt volgen, zul je een afwijzing ontvangen en deze zal geannuleerd worden.

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod tot de pre-masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails over het afronden van je inschrijving van de UvA te ontvangen.

  Aanbod uitstellen (Defer offer)

  Normaliter biedt de Graduate School of Humanities niet de mogelijkheid om het aanbod uit te stellen, maar vanwege de coronacrisis is dat dit jaar wel zo. Je kunt het aanbod meenemen naar volgend jaar door je vóór de deadline via Studielink in te schrijven voor het studiejaar 2021-2022 en bij je aanmelding in MyInfo je voorwaardelijke toelatingsbrief te uploaden. Je wordt dan automatisch opnieuw toegelaten.

  Hierbij geldt wel een voorbehoud. Het aanbod en de inhoud van onze masteropleidingen, tracks en pre-masters is aan verandering onderhevig. We kunnen niet garanderen dat het programma waar je je voor studiejaar 2020-2021 voor hebt aangemeld, in 2021-2022 in ongewijzigde vorm opnieuw wordt aangeboden. Indien de ingangseisen veranderen, bestaat de kans dat je alsnog de procedure opnieuw moet doorlopen.

 • Inschrijven voor pre-master in Studielink
 • Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Als je voorwaardelijk bent toegelaten tot je pre-master, zul je per e-mail de voorwaarden voor je toelating ontvangen. Een van deze voorwaarden is dat je je bachelor vóór 1 september hebt afgerond. Het Admissions Office moet dit verifiëren. De wijze van verificatie hangt van je vooropleiding af.

  Niet-Nederlandse vooropleiding

  Als je een bacheloropleiding buiten Nederland hebt gevolgd, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Kijk voor meer informatie op onderstaande webpagina voor studenten met een buitenlandse vooropleiding:

  Nederlandse vooropleiding

  Indien je je bachelor aan de UvA of een Nederlandse universiteit of hogeschool hebt gevolgd, neem dan contact op met het Admissions Office via uva.nl/questionform zodra je afstuderen door je universiteit of hogeschool is vastgelegd. Wij kunnen dan je afstudeerdatum verifiëren en je masterinschrijving definitief maken.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën

  24 augustus

  Postadres
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office
  Postbus 93055
  1090 BB Amsterdam
  Nederland

  Nadat je documenten door het Admissions Office  zijn ontvangen en gecontroleerd, wordt de checklist Toelating in SIS afgevinkt. Daarna wordt het collegegeld berekend. Zodra je dat hebt voldaan, is je inschrijving als UvA student voltooid.

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op naar de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit/hogeschool en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je volgens de Wet Hoger Onderwijs helaas niet starten met de master.

  Let op: in verband met de coronacrisis is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om met je pre-master te beginnen als je je bachelor nog niet volledig hebt afgerond. Kijk voor meer informatie bij de vraag Kan ik beginnen met mijn pre-master als ik mijn bachelor nog niet heb gehaald?.

 • Plaatsing in de vakken

  Zorg ervoor dat je je vóór 1 augustus hebt ingeschreven als pre-master/schakelstudent in Studielink. Je wordt dan ingeschreven voor de vakken die je moet volgen in het eerste semester. Dit zal rond midden augustus gebeuren; je hoeft hier zelf niets voor te doen.

  Je kunt de vakken en roosters terugvinden in SIS (www.sis.uva.nl), de roosterwebsite (www.rooster.uva.nl) en de MijnUvA-app.

 • Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • Betaal het collegegeld

  Om je inschrijving te voltooien dien je uiterlijk 31 augustus het collegegeld te hebben betaald. Het collegegeld voor het schakelprogramma wordt berekend nadat je toelating is goedgekeurd.

  Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.