For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Pre-master Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Biedt toegang tot:

Bestemd voor:

  • studenten met een afgeronde hbo-opleiding of universitair bachelordiploma die niet over een (voldoende) talige achtergrond beschikken om direct toegelaten te worden tot de master. 
  • voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Programma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academische vaardigheden (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

Semester 1

  • Academische vaardigheden 1 (6 EC, blok 1 en 3)
  • Introduction to Linguistics (6 EC, blok 1)
  • Taalontwikkeling: theorie (6 EC, blok 2)

Semester 2

  • Capita selecta: Toegepaste taalkunde (6 EC, blok 1)
  • Geletterdheid (6 EC, blok 2)
  • Wetenschapsfilosofie Neerlandistiek (6 EC, blok 2)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid, dan dien je eerst in Studielink een verzoek tot inschrijving in voor de master Taalwetenschappen 90 EC. Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt eerst de volledige selectieprocedure voor de master, zoals beschreven op de pagina Toelating en aanmelding. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

De selectiecommissie kan je vervolgens toelaten tot de master, op voorwaarde dat je de pre-master binnen een jaar afrondt. Als je hierin slaagt, ben je automatisch toegelaten en hoef je het jaar daarop niet nogmaals de selectieprocedure te doorlopen. Let op: de aanmelddeadline voor selectieve masters is 1 maart!

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. S.J. (Sible) Andringa

Coördinator duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid