For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Pre-master Spirituality and Religion

Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Biedt toegang tot:

Programma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academic Skills (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

Semester 1

  • Academic Skills I (12 EC, blok 1 en 3)
  • Western Culture and Counterculture (12 EC, blok 1 en 2)

Semester 2

  • Religies in de hedendaagse samenleving (12 EC, blok 1 en 2)
  • Wetenschapsfilosofie Religiewetenschappen (6 EC, blok 2)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot Spirituality and Religion, dan dien je eerst een verzoek tot inschrijving in voor de master Theologie en Religiewetenschappen / Theology and Religious Studies. Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master zoals beschreven op de pagina Application and admission. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

De selectiecommissie beoordeelt je vooropleiding. Als je via de pre-master kunt voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, ontvang je hierover bericht. Rond je de pre-master binnen een jaar met succes af, dan word je automatisch toegelaten tot de master Spirituality and Religion.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor de pre-master is gelijk aan die voor de master. Voor studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit geldt de deadline van 15 mei.

 

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. M. (Marco) Pasi

Coördinator master Spirituality and Religion