For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Pre-master International Dramaturgy and Theatre Studies

Biedt toegang tot de masters International Dramaturgy en Theatre Studies. Voorwaarde voor toelating tot deze pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt.

Voorbeeldprogramma

Let op: beschik je over een universitair bachelordiploma, dan hoef je de vakken Academic Skills (2 x 6 EC) niet te volgen, waarna het programma niet 42 maar 30 EC omvat.

De voertaal van deze pre-master is Nederlands. Wel volg je de vakken Academic Skills in het Engels, omdat je je aanmeldt voor een Engelstalige master.

Semester 1

  • Academic Skills 1 (12 EC, blok 1 en 3)
  • Inleiding in de theaterwetenschap (12 EC, blok 1 en 2)

Semester 2

  • Wetenschapsfilosofie (6 EC, blok 1)
  • Performance Analyse (12 EC, blok 2 en 3)

Procedure: inschrijven via Studielink

Als je door middel van deze pre-master toegang wilt krijgen tot een van de genoemde masters, dan dien je eerst een verzoek tot inschrijving in voor de master. Je meldt je dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master zoals beschreven op de pagina's Application and admission van de master. Volg alle stappen van het inschrijfproces, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten.

  • Voor International Dramaturgy meld je je aan voor de master Kunst- en cultuurwetenschappen 90 EC
  • Voor Theatre Studies meld je je aan voor de master Kunst- en cultuurwetenschappen 60 EC

De selectiecommissie beoordeelt of je met jouw vooropleiding inderdaad via de pre-master voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

International Dramaturgy is een selectieve master. Hierbij geldt dat je eerst de selectieprocedure van die master volgt. De selectiecommissie kan je vervolgens toelaten tot de master, op voorwaarde dat je de pre-master binnen een jaar afrondt. Als je hierin slaagt, ben je automatisch toegelaten en hoef je het jaar daarop niet nogmaals de selectieprocedure te doorlopen. Let op: de aanmelddeadline voor selectieve masters is 1 maart!

Voor Theatre Studies geldt geen selectieprocedure. Als je toelaatbaar bent op voorwaarde van succesvolle afronding van de pre-master, dan ben je automatisch toegelaten tot de master als je de pre-master binnen een jaar afrondt.

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2020-2021 is € 35,71 per EC, met een maximum van € 2.143. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.499,82; voor een programma van 30 EC € 1.071,30.

Meer informatie

dr. S. (Sruti) Bala

Coördinator master Theatre Studies

Ms R.A. (Ricarda) Franzen MA

Coördinator master International Dramaturgy