For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Study programmes

Toelating en inschrijving

Graduate School of Humanities

Voor de meeste UvA-masters in de Geesteswetenschappen geldt dat je je kunt aanmelden vanaf oktober. Al onze masterprogramma's starten in september.

Wil je je als bijvakstudent inschrijven voor een vak op masterniveau aan de Faculteit der Geesteswetenschappen? Volg dan de aanmeldprocedure voor bijvakstudenten.

Moet je je herinschrijven na een studieonderbreking? Ga eerst langs bij de studieadviseur en doorloop vervolgens de stappen om je herinschrijving te regelen.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  De volgende aanmelddeadlines gelden voor de masters van de Graduate School of Humanities, die alle beginnen in september:

  Deadline Voor:
  1 februari
  • De master Conservation and Restoration of Cultural Heritage
  1 maart
  • Alle aanmelders voor duale masters en onderzoeksmasters
  • Alle aanmelders met een non-EU-nationaliteit
  • Aanmelders met EU-nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA*
  15 mei
  • Studenten met een Nederlandse of EU*-nationaliteit en vooropleiding die zich aanmelden voor reguliere eenjarige masterprogramma's


  * EU-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten. 

  NB: Vóór de genoemde data moet je een compleet aanmeldformulier hebben ingediend in MyInfo. Je moet je om die reden uiterlijk 48 uur vóór deze deadline in Studielink hebben aangemeld.

  Overstappen naar een onderzoeksmaster?

  Studenten die van een reguliere 1-jarige master willen overstappen naar een onderzoeksmaster dienen voor 1 januari 2020 de overstapprocedure te hebben doorlopen.

  Mogelijke verlenging 1-maart-deadline

  Sommige selectieve programma’s zullen mogelijk weer open gaan voor aanmelding na de deadline van 1 maart. Heb je de 1-maart-deadline gemist, maar wil je je alsnog voor een selectief programma aanmelden? Houd dan de programmawebsite in de gaten. Uiteraard raden we je aan om je vóór 1 maart aan te melden.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Ieder masterprogramma heeft andere toelatingseisen. Deze kan je vinden onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’ bij elk masterprogramma.

  Check de toelatingseisen van jouw masterprogramma

  Taaleisen Nederlandstalige programma's

  Ben je een internationale student en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalig masterprogramma? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, zal dit vermeld staan in je voorwaardelijke toelatingsmail.

  Voor meer informatie, zie:

  Dutch language requirements

 • 3. Schrijf je in via Studielink

  Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Lees voordat je je aanmelding in Studielink start eerst de Studielink-instructies.

  Het kan tot 48 uur na het indienen van je verzoek tot inschrijving duren voordat je je UvAnetID krijgt waarmee je je daadwerkelijke masteraanmelding in MyInfo kunt indienen. Heb je al een UvAnetID? Dan kun je na het indienen van je verzoek tot inschrijving in Studielink direct door naar stap 5: Doe je masteraanmelding in MyInfo.

 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Meld je aan voor je master in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in MyInfo in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

  Aanmelddocumenten

  Als onderdeel van je aanmelding in MyInfo dien je de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatieformulier, een cv, een taaltest (indien van toepassing) en programmaspecifieke documenten (indien van toepassing). Gedetailleerde informatie vind je op onze pagina over aanmelddocumenten.

  Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

 • 6. Wacht op toelatingsbesluit

  Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, zal het Admission Office controleren of je een complete aanmelding hebt ingediend. Als je aanmelddossier compleet is bevonden, zal het worden doorgestuurd naar de toelatingscommissie van je opleiding. Incomplete of late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen. Je zult het besluit per e-mail ontvangen. We streven ernaar je binnen 8 weken na de aanmelddeadline te informeren.

Na voorwaardelijke toelating

 • 7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

  Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zult gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen hieronder voor informatie over de vervolgstappen.

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod tot de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

 • 8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Als je voorwaardelijk bent toegelaten tot je master, zal je per e-mail de voorwaarden voor je toelating ontvangen. Een van deze voorwaarden is dat je je bachelor vóór 1 september 2020 hebt afgerond. Het Admissions Office moet dit verifiëren. De wijze van verificatie hangt van je vooropleiding af.

  Niet-Nederlandse vooropleiding

  Als je een bacheloropleiding buiten Nederland hebt gevolgd, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Nederlandse (niet UvA-)vooropleiding

  Indien je je bachelor aan een andere Nederlandse universiteit dan de UvA hebt gevolgd, kan je op www.mijndiplomas.nl een uittreksel uit het diplomaregister downloaden. Dit uittreksel kun je in MyInfo uploaden als bewijs dat je je bachelordiploma hebt behaald.

  NB: Je dient nog steeds gewaarmerkte kopieën van de cijferlijst(en) van je bacheloropleiding in te sturen, om te bewijzen dat je curriculum voldoet aan de ingangseisen van je masterprogramma.

  UvA-vooropleiding

  Heb je je bachelor aan de UvA behaald? Neem dan contact op met het Admissions Office. Op jouw verzoek kan het Admissions Office je afstuderen verifiëren.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

  1 augustus

  Postadres:
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office
  Postbus 93055
  1090 BB Amsterdam
  Nederland

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op naar de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2020. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je volgens de Wet Hoger Onderwijs helaas niet starten met de master.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

  In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

  Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

  Meld je aan voor vakken

  Neem met vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Digital Student Service Desk.

 • 10. Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Doe mee aan de introductiedag

  Programma-introductie

  De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zult hierover meer informatie ontvangen van de programmacoördinator.