For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Study programmes

Toelating en inschrijving

Graduate School of Humanities

Vanaf half november is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Wil je je als bijvakstudent inschrijven voor een vak op masterniveau aan de Faculteit der Geesteswetenschappen? Volg dan de aanmeldprocedure voor bijvakstudenten.

Moet je je herinschrijven na een studieonderbreking? Ga eerst langs bij de studieadviseur en doorloop vervolgens de stappen om je herinschrijving te regelen.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  De aanmelddeadlines voor masters die beginnen in september:

  Deadline Voor:
  15 januari
  • AES/AMS UvA-beurzen (non-EU)
  1 februari
  • De master Conservation and Restoration of Cultural Heritage
  1 maart
  • Alle aanmelders voor duale masters en onderzoeksmasters
  • Alle aanmelders met een non-EU-nationaliteit
  • Aanmelders met EU-nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA*
  15 mei
  • Studenten met een Nederlandse of EU*-nationaliteit en vooropleiding die zich aanmelden voor reguliere eenjarige masterprogramma's


  * EU-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

  Overstappen naar een onderzoeksmaster?

  Studenten die van een reguliere 1-jarige master willen overstappen naar een onderzoeksmaster dienen voor 9 januari 2019 de overstapprocedure te hebben doorlopen.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Ieder masterprogramma heeft andere toelatingseisen. Deze kan je vinden onder het kopje ‘Toelating en inschrijving’ bij elk masterprogramma.

  Check de toelatingseisen van jouw masterprogramma

  Taaleisen

  Engelstalig masterprogramma

  Indien je je aanmeldt voor een Engelstalig programma, zal je in sommige gevallen ook een scorerapport van een Engelse taaltest moeten uploaden. Voor meer informatie over de Engelse taaleisen en vrijstellingen, zie English language requirements.

  Nederlandstalig masterprogramma (voor internationale studenten)

  Ben je een internationale student en wil je je aanmelden voor een Nederlandstalig masterprogramma? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, zal dit vermeld staan in je voorwaardelijke toelatingsmail.

 • 3. Schrijf je in via Studielink

  Inschrijven voor een opleiding gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig. Lees voordat je je aanmelding in Studielink start eerst de Studielink-instructies.

  Zorg ervoor dat je je aanmeldt voor het juiste programma in Studielink. De naam van het masterprogramma in Studielink kan soms afwijken van de naam van het masterprogramma bij Graduate School of Humanities. Raadpleeg het Studielinkoverzicht zodat je zeker weet dat je je voor het juiste programma in Studielink aanmeldt.

  Het kan tot 48 uur na het indienen van je verzoek tot inschrijving duren voordat je je UvAnetID krijgt waarmee je je daadwerkelijke masteraanmelding in MyInfo kunt indienen. Heb je al een UvAnetID? Dan kun je na het indienen van je verzoek tot inschrijving in Studielink direct door naar stap 5: Doe je masteraanmelding in MyInfo.

 • 4. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 5. Doe je masteraanmelding in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen.

  Taaltest

  Ben je een internationale student en meld je je aan voor een Nederlandstalig masterprogramma? Als je al in het bezit bent van een NT2-diploma, dan dien je dit te uploaden op je aanmeldpagina in MyInfo.

  Indien je je aanmeldt voor een Engelstalig programma, zal je in sommige gevallen ook een scorerapport van een Engelse taaltest moeten uploaden. Voor meer informatie over de Engelse taaleisen en vrijstellingen, zie: 

  English language requirements

  Aanmelddocumenten

  Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient up te loaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities. Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatiebrief, een CV, een voorbeeld academisch geschreven werk, een taaltest (indien van toepassing) en programmaspecifieke documenten (indien van toepassing). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

 • 6. Wacht op toelatingsbesluit

  Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, zal de toelatingscommissie je aanmelding bekijken. Late aanmeldingen zullen niet in behandeling worden genomen. Je zal het besluit per e-mail ontvangen. We streven ernaar je binnen 8 weken na de aanmelddeadline te informeren.

Na (voorwaardelijke) toelating

 • 7. Accepteer aanbod/sla aanbod af

  Indien je voorwaardelijk bent toegelaten tot een masterprogramma van de Graduate School of Humanities, ontvang je een e-mail met daarin een link om het aanbod te accepteren, af te slaan of uit te stellen.

  Aanbod accepteren (Accept offer)

  Je zal gaandeweg verdere informatie ontvangen over het afronden van je aanmelding. Lees voor nu de stappen hieronder voor informatie over de vervolgstappen.

  Aanbod afslaan (Decline offer)

  Indien je hebt besloten het aanbod tot de masteropleiding af te slaan, zorg er dan voor dat je je verzoek tot inschrijving in Studielink intrekt om geen verdere e-mails van de UvA te ontvangen over het afronden van je inschrijving.

  Aanbod uitstellen (Defer offer)

  Het is alleen mogelijk een aanbod voor een 1-jarig (niet-selectief) masterprogramma uit te stellen tot het volgende academisch jaar. In dit geval zal je je het jaar daarop opnieuw in Studielink en MyInfo moeten aanmelden. In MyInfo kun je dan de e-mail waarin je wordt medegedeeld voorwaardelijk te zijn toegelaten uploaden in plaats van de aanmelddocumenten. Als je na het uitstellen wederom besluit niet aan het programma deel te nemen, verlies je je plek in het masterprogramme; je zal je dan opnieuw met aanmelddocumenten moeten aanmelden voor het programma. Let op, het kan zijn dat je dan een ander toelatingsbesluit ontvangt.

 • 8. Stuur je gewaarmerkte documenten op

  Voor de UvA om vast te stellen dat je je bachelor hebt afgerond voordat je op 1 september aan je masteropleiding begint, dien je gewaarmerkte kopieën van je diploma(s) en cijferlijst(en) van je genoten hoger onderwijs op te sturen aan de Graduate School of Humanities. Kopieën die niet gewaarmerkt zijn en digitale scans van gewaarmerkte kopieën worden niet geaccepteerd.

  Deadlines inzenden gewaarmerkte kopieën:

  1 augustus: studenten met een buitenlandse vooropleiding
  24 augustus: studenten met een Nederlandse vooropleiding

  Postadres:
  Universiteit van Amsterdam
  Graduate School of Humanities, Admissions Office (kamer 0.11)
  Spuistraat 134
  1012 VB Amsterdam
  Nederland

  Ontvang je je diploma na 31 augustus?

  Als je bent afgestudeerd voor je bachelor met een afstudeerdatum van uiterlijk 31 augustus, maar je je daadwerkelijke diploma na 31 augustus ontvangt, stuur dan een gewaarmerkte afstudeerverklaring inclusief de definitieve cijferlijst op aan de Graduate School of Humanities. Deze moet onder andere de afstudeerdatum, de stempel van de universiteit en de handtekening van iemand van de universiteit bevatten om te worden geaccepteerd. Let op: de afstudeerdatum moet een datum zijn vóór 1 september 2019. Ligt je officiële afstudeerdatum na 31 augustus? Dan kun je helaas niet starten met de master.

  Ben je UvA-student?

  Studenten die hun bachelordiploma aan de UvA zullen behalen hoeven geen gewaarmerkte documenten aan te leveren. Studeer je aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA? Dan geeft de Onderwijsbalie je afstuderen door aan het Admissions Office. Studeer je aan een andere faculteit van de UvA? Laat het ons weten zodra je bericht hebt gekregen van de Onderwijsbalie van jouw faculteit dat je bent afgestudeerd zodat we je afstuderen kunnen verifiëren in SiS.

 • 9. Meld je aan voor vakken

  Tijdens de vakaanmeldingsperiode in juni kun je je online aanmelden voor vakken in het eerste semester. Via onderstaande links vind je meer informatie over vakaanmelding.

  In de Studiegids vind je welke verplichte vakken en keuzevakken worden aangeboden in het eerste semester. De Studiegids voor het aankomende academisch jaar verschijnt in mei op de website. Op www.rooster.uva.nl kun je je vakken selecteren en je rooster bekijken.

  Ga voor meer informatie over vakaanmelding naar:

  Meld je aan voor vakken

  Neem voor vragen over vakaanmelding contact op met de Onderwijsbalie via de Central Student Service Desk.

 • 10. Vraag je studentenkaart aan

  Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je (voorwaardelijke) toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

 • 11. Doe mee aan de introductiedag

  Programma-introductie

  De meeste masterprogramma's organiseren een eigen introductiedag in ofwel de week voor de start van het academisch jaar, ofwel de eerste collegeweek. Je zal hierover meer informatie ontvangen van de opleiding.