For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Master

Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

Compare programme

De master Stadsgeschiedenis is een uniek masterprogramma over steden, hun bewoners en gebouwen in Europa en ver daarbuiten.

De stad als brandpunt van de geschiedenis

Steden zijn de plekken waar geschiedenis wordt gemaakt. Hier concentreert zich van oudsher de macht, ontstaan sociale bewegingen en vindt culturele vernieuwing plaats. Het wonen in een stad verschaft identiteit en een gevoel van saamhorigheid, maar kan ook leiden tot spanning en conflict. Bij Stadsgeschiedenis bestudeer je de stad als brandpunt van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen, en hoe deze ontwikkelingen vorm krijgen in architectuur en stedenbouw. Het programma kent geen geografische of tijdsgebonden grenzen en gaat over zowel stenen als mensen; van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag. De master biedt de kennis en vaardigheden om steden en hun bewoners te begrijpen in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

UvA-master Stadsgeschiedenis uitgelegd

De master Stadsgeschiedenis is een uniek programma over steden, hun bewoners en gebouwen in Europa en ver daarbuiten. Docent Tim Verlaan vertelt in deze video waar de master over gaat en wat je leert.

Uniek programma in Nederland

Alleen aan de UvA

Buitenland

Studentuitwisseling mogelijk

Bronanalyse

Digitale technieken

Amsterdam

Ideale studieomgeving

Waarom Stadsgeschiedenis aan de UvA?

 • Unieke benadering 
  Stadsgeschiedenis aan de UvA is het enige masterprogramma in Nederland dat steden historisch en ruimtelijk bestudeert, zowel wereldwijd als op lokaal niveau. Je leert snel schakelen tussen historische en actuele stedelijke vraagstukken en deze in een internationale context te plaatsen.
 • Ideale studieomgeving
  Amsterdam is dankzij zijn geschiedenis en aanbod van culturele instellingen de ideale standplaats voor deze opleiding. Excursies en colleges op locatie zijn terugkerende onderdelen in het programma.
 • Kies jouw interesse
  Je kunt in overleg met docenten je eigen keuzeruimte invullen, waarbij de mogelijkheid bestaat om vakken te volgen aan andere (buitenlandse) universiteiten. Ook kan je direct ervaring opdoen in het werkveld middels een (facultatieve) stage bij onder andere lokale overheden, erfgoedinstellingen of architectenbureaus.
 • Praktijkgericht en onderzoeksgestuurd onderwijs
  De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten. Tevens krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History, waar onderzoekers uit binnen- en buitenland regelmatig lezingen geven.
 • Digitale technieken
  Je bestudeert en analyseert stads- en architectuurhistorische bronnen met digitale technieken als 3D en GIS.

Na je studie

Na je studie kun je aan de slag in bijvoorbeeld de journalistiek, bij musea, archieven of in andere culturele organisaties alsook woningbouwverenigingen, architecturenbureaus en bestuurlijke organisaties. Maar je hebt veel meer mogelijkheden. Wil je leraar worden? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, net als een vervolg in wetenschappelijk onderzoek.

Diploma

Stadsgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma MA Geschiedenis
Vorm Voltijd
Studielast 60 EC, 12 maanden
Voertaal Nederlands
Start September
CROHO-code 66034
Locatie Universiteitskwartier