For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Stads- en architectuurgeschiedenis

Master
Compare programme

In de master Stads- en architectuurgeschiedenis bestudeer je de stad als brandpunt van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen, en hoe deze ontwikkelingen vorm krijgen in architectuur en stedenbouw. Het programma kent geen geografische of tijdsgebonden grenzen en gaat over zowel gebouwen als mensen; van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag. De master biedt de kennis en vaardigheden om steden, stadsbewoners en ruimtelijke structuren te begrijpen in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

Voertaal
Nederlands
Vorm
Voltijd

💎 Uniek in Nederland


Nov18
Masterweek 18-24 nov. '23
Feb12
Masterweek 12-16 feb. '24
Bezoek een open dag of event
Daarom Stads- en architectuurgeschiedenis aan de UvA
Dit is de enige master in Nederland waar je steden binnen en buiten Europa historisch en ruimtelijk bestudeert.

Alleen aan de UvA

Dankzij zijn geschiedenis en culturele instellingen is Amsterdam de perfecte locatie voor deze opleiding. Excursies, colleges en deelname aan activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History verrijken het programma.

Ideale studieomgeving

Je kunt in overleg met docenten je eigen keuzeruimte invullen. Ook kun je direct ervaring opdoen in het werkveld middels een stage.

Kies jouw interesse

De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten.

Onderwijs

Past Stads- en architectuurgeschiedenis bij jou?

  1. Je hebt interesse in het verleden en heden van stedelijke samenlevingen en de fysieke stad binnen en/of buiten Europa.
  2. Je houdt van multidisciplinair en vergelijkend onderzoek, waarbij je verbanden legt tussen het lokale en het mondiale, en de historische stad benadert vanuit sociaaleconomische, ruimtelijke, culturele en politieke invalshoeken.
  3. Je doet graag (architectuur)historisch onderzoek en je vindt het uitdagend om theoretische inzichten toe te passen in je eigen onderzoek.
  4. Je bent geïnteresseerd in de toepassing van je wetenschappelijke kennis in actuele stedelijke vraagstukken.
  5. Je wilt stads- en architectuurhistorische bronnen bestuderen en analyseren met behulp van digitale technieken als 3D en GIS.
UvA-master Stadsgeschiedenis
UvA-master Stads- en architectuurgeschiedenis uitgelegd

De master Stads- en architectuurgeschiedenis is een uniek programma over steden, hun bewoners en gebouwen in Europa en ver daarbuiten. Docent Tim Verlaan vertelt in deze video waar de master over gaat en wat je leert.

Diploma

Stads- en architectuurgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma
MA Geschiedenis
Vorm
Voltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034
Locatie
Universiteitskwartier