For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Boekwetenschap

De minor Boekwetenschap is een inleiding in het vakgebied, bedoeld voor studenten met een meer dan gemiddelde liefde voor het boek. Wie de geschiedenis van het boek bestudeert, ontdekt dat boeken meer zijn dan onschuldige katernen van bedrukt en beschreven papier: boeken zijn de tastbare dragers van ideeën en, in meer abstracte vorm, symbolen van cultuur en van beschaving.

Studiegids

Omwille van deze specifieke betekenis verdient het boek een eigen vakgebied. De minor Boekwetenschap omvat grof gezegd de productie, distributie en consumptie van het boek vanaf de middeleeuwse handschriften tot aan de hedendaagse bestsellers toe. Je kunt de vakken ook apart volgen, als keuzevak.

De minor staat open voor alle studenten geesteswetenschappen. Studenten van de opleiding Geschiedenis krijgen door het volgen van de minor meer zicht op de functie van het boek als medium en als katalysator in historische processen, terwijl studenten Kunstgeschiedenis hiermee hun blik op de relatie tekst-beeld verruimen. Voor studenten met een achtergrond in de (historische) letterkunde betekent de minor een verdieping op het terrein van de overlevering van (historische) teksten, voor studenten met een achtergrond in de religievakken leidt de minor tot een beter inzicht in de overdracht van religieuze ideeën. Voor studenten met belangstelling voor taal en communicatie stimuleert de minor Boekwetenschap de eigen reflectie ten aanzien van schriftelijke communicatie en leesgedrag. En het spreekt vanzelf dat de minor een aanrader is voor iedereen met een meer dan gemiddelde liefde voor het boek.

Master

Wie de minor Boekwetenschap en handschriftenkunde heeft gevolgd, kan zich daarna verder specialiseren in dit vakgebied in de master Boekwetenschap.

Een minor in de geesteswetenschappen

Deze minor wordt aangeboden door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Een minor aan de FGw omvat 30 studiepunten en levert je een tweede competentie en een aantekening op je bulbijlage op.

Aanmelden

Voor UvA-studenten verloopt de aanmelding voor een minor via de Studiegids. Niet-UvA-studenten schrijven zich als bijvakstudent in via Studielink. Meer informatie hierover vind je op onderstaande website.

Een minor in de geesteswetenschappen

Boekwetenschap
Mode Full-time
Credits 30 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September