For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Dual Master
Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

In deze duale master doe je theoretische en praktische kennis op over het leren van Nederlands als tweede taal of tweede moedertaal, meertaligheid en geletterdheid. Je onderzoekt hoe het Nederlandse (tweede)taalonderwijs en taalbeleid verbeterd kunnen worden. De master leidt je op tot specialist op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving en meertaligheid.

Wonen en werken in de snel veranderende Nederlandse kenniseconomie vraagt veel van iemands taalvaardigheid en geletterdheid. Taalvaardigheid en geletterdheid zijn belangrijke voorwaarden voor toegang tot werk en maatschappij. Daarom is er veel vraag naar professionals op het gebied van Nederlandse (tweede)taalverwerving, meertaligheid en geletterdheid.

In deze master verwerf je de kennis en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan deze maatschappelijke thema’s. Je bestudeert hoe mensen zich de Nederlandse taal eigen maken en denkt na over hoe je effectief taalonderwijs en taalbeleid vormgeeft. Met de duale master doe je een unieke combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring op. Zo ben je optimaal voorbereid op een carrière als expert in (tweede)taalonderwijs en taalbeleid.

Waarom deze master aan de UvA?

  • Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een duale master, dat wil zeggen: een academische voorbereiding op praktische beroepen in het domein van de tweedetaalverwerving en -taalonderwijs en meertaligheid. Een praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Je doet alvast werkervaring op en ontwikkelt samen met professionals onderwijsmateriaal, taalbeleid of je geeft les.
  • Amsterdam is als internationale en diverse stad een levend voorbeeld voor je latere werkveld op het gebied van meertaligheid, taalbeleid en Nederlands taalonderwijs, met ruime en diverse mogelijkheden voor het lopen van stages (maar dat mag ook buiten Amsterdam).
  • Ben je specifiek geïnteresseerd in de taalontwikkeling van het jonge kind, alfabetisering, of beleid en advies? Er is veel ruimte om je te specialiseren door middel van keuzevakken, stagekeuzes en je scriptie.
  • De master biedt de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat ‘Competent NT2-docent’, de officiële startkwalificatie voor het docentschap NT2.

Duaal programma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een duaal programma: een academische voorbereiding op een specifiek beroep. Duale programma's duren anderhalf jaar; de praktijkperiode van een half jaar is een belangrijk onderdeel van het curriculum.

Studentprofiel

Je komt in aanmerking voor deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • voldoende academische kennis op het gebied van de taalwetenschap;
  • een sterke wetenschappelijke interesse in taalverwerving, het leren van een tweede taal, taalonderwijs, meertaligheid en geletterdheid;
  • de bereidheid om een brug te slaan tussen de theorie van (tweede)taalverwerving en meertaligheid en de praktijk van taalonderwijs, taalbeleid en leermiddelenontwikkeling.

Nascholing: De leergang Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Het is mogelijk om vakken van het programma te volgen voor mensen die werkzaam zijn in het veld en wier vooropleiding voldoende aansluit bij de ingangseisen van dit programma.

Diploma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Taalwetenschappen. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Taalwetenschappen en de titel Master of Arts (MA).

Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)
Degree programme MA Taalwetenschappen
Type Regular study programme
Mode Full-time
Credits 90 ECTS, 18 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 60816