For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Leerwerkperiode

Nederlands als tweede taal en meertaligheid

De leerwerkperiode is een uitgebreide stage die je kunt beschouwen als een ‘confrontatie' tussen de opgedane kennis en vaardigheden en het NT2-onderwijs in de praktijk. Leerwerkplaatsen zijn er bij onder meer: uitgeverijen van lesmateriaal en instanties die lesmateriaal ontwikkelen, bij organisatie die trainingen verzorgen of leerkrachten begeleiden, en bij instanties die praktijkonderzoek doen.

Studenten die een duaal masterprogramma volgen kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende stagevergoeding.

Aanvullende stagevergoeding duale masterprogramma's