For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Nederlands als tweede taal en meertaligheid (Taalwetenschappen)

Studieprogramma

Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Processen van tweedetaalverwerving

De wetenschappelijke inhoud van het programma is in eerste instantie gebaseerd op het theoretisch onderzoek naar processen van tweedetaalverwerving, de mogelijkheden om die processen te versnellen en de rol van het onderwijs hierin.

In het programma wordt aandacht besteed aan het beleid en de praktijk van het huidige NT2-onderwijs. In principe wordt het gehele onderwijsveld bestreken: van peuteropvang tot en met volwasseneneducatie. Het gaat vooral om verschillende benaderingen en opvattingen in het NT2-onderwijs en de wijze waarop deze gestalte krijgen in het (taal)beleid van scholen, gemeentes en overheidsinstellingen.

In het NT2-onderwijs spelen uiteraard enerzijds het beschikbare onderwijsmateriaal (boeken, enz.) en anderzijds de leerkracht als bewaker van het didactisch proces een grote rol. Daarom wordt er in afzonderlijke vakken aandacht besteed aan deze twee factoren.

Opbouw programma

Het programma heeft een studielast van 90 EC:

  • 42 EC kernvakken
  • 30 EC leerwerkperiode
  • 18 EC scriptie

UvA Studiegids

Het studieschema en een beschrijving van de vakken vind je in de UvA Studiegids.

UvA Studiegids: Nederlands als tweede taal en meertaligheid

Scriptie

De scriptie is een onderzoeksverslag. Het onderwerp bepaal je in overleg met de scriptiebegeleider.