For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Degree in teaching
Duits (Educatie en communicatie)

Toelating en inschrijven

We raden je aan je aanmelding zo vroeg mogelijk in te dienen, in plaats van te wachten tot de aanmelddeadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder je bericht ontvangt over je toelating.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines
  Aanmelddeadline Voor:
  1 maart 2021
  • Alle aanmelders met een non-EU/EER-nationaliteit
  • Aanmelders met EU/EER-nationaliteit die zich willen aanmelden voor huisvesting via de UvA*
  15 mei 2021
  • Studenten met een Nederlandse of EU/EER-nationaliteit*


  * EU/EER-studenten die zich aanmelden na 1 maart komen niet in aanmerking voor de huisvestingsaanmelding voor internationale studenten.

 • 2. Check de toelatingseisen

  Het masterprogramma Duits (Educatie en communicatie) is toegankelijk voor kandidaten die beschikken over een bachelordiploma van de Universiteit van Amsterdam, of een andere erkende Nederlandse of buitenlandse universiteit, in: 

  • Duitse taal en cultuur 
  • Regiostudies in de betreffende taal

  Een ander universitair bachelordiploma in geesteswetenschappen

  Je kunt je ook aanmelden met een ander universitair bachelordiploma in de geesteswetenschappen, mits je kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis van de beoogde doelcultuur (letter- en cultuurkunde, taalkunde, taalvaardigheid en -beheersing). Het wegwerken van eventuele deficiënties, zowel tijdens het programma (max 15 EC) als voorafgaand hieraan, is in sommige gevallen een voorwaarde.
  Daarnaast is het aanleveren van een van de volgende certificaten vanaf het genoemde niveau volgens het Europees referentiekader een vereiste:

  • Duits (niveau B2):
  • Goethe-Zertifikat B2;
  • TESTDAF B2/C1;
  • Deutsches Sprachdiplom II B2/C1;
  • TELC B2.

  Pre-master

  Als je niet direct voldoet aan de toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een hbo-bachelordiploma hebt, dan kun je je deficiënties wegwerken door de pre-master Duits (Educatie en communicatie) te volgen. 

  Weet je niet zeker of je voldoet aan de toelatingseisen? Neem dan voordat je je aanmeldt contact op met de programmacoördinator.

  Verdere procedure

  Naar aanleiding van je ingediende aanmelddossier zal de toelatingscommissie besluiten tot toelating, afwijzing of zal zij beslissen of een toelatingsgesprek en/of aanvullende opdracht (bijv. een take-home tentamen of essay) deel zal uitmaken van de selectieprocedure. Indien dit laatste het geval is, zal hierover contact met je worden opgenomen.

  Studentprofiel

  Dit programma is bij uitstek geschikt voor studenten met een interesse in taal en cultuur, een onderzoekende houding en enthousiasme voor het overdragen van kennis, zowel binnen als buiten het voortgezet onderwijs. Als je midden in de maatschappij wilt staan, anderen wilt leren hoe zij zich steeds kunnen blijven ontwikkelen en wilt bijdragen aan de ontwikkeling van je vakgebied, dan is dit programma een goede keuze. Ook buiten de educatieve sector biedt deze master een uitstekende basis voor beroepen waarbij communicatie, samenwerking en leiderschap een rol spelen.

  Heb je al een Nederlandse master?

  Heb je al een Nederlandse wo- of hbo-masteropleiding behaald? Bekijk dan onder Collegegeldtarieven of het wettelijk collegegeldtarief op jou van toepassing is.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

  Voor meer informatie, zie: 

  Graduate School of Humanities: Dutch language requirements.

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. Let op: de collegegeldmeter werkt niet goed in Safari.

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Activeer je UvAnetID

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

 • 6. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je UvAnetID hebt geactiveerd, kan je inloggen in MyInfo, het aanmeldformulier waar je je aanmelddocumenten kunt uploaden. Houd bij het uploaden van de documenten en het indienen van je aanmelding rekening met de volgende zaken:

  Deadline

  Dien je aanmelding in voor de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend zullen niet in behandeling worden genomen.

  Aanmelddocumenten

  Voor je aanmelding zijn er een aantal vereiste aanmelddocumenten die je dient up te loaden. Bekijk het overzicht en de richtlijnen voor de aanmelddocumenten op de website van de Graduate School of Humanities.

  Je dient de volgende documenten te uploaden: cijferlijsten en diploma's, een motivatiebrief, een CV, een taaltest (indien van toepassing) en enkele programmaspecifieke documenten (zie hieronder). Zorg ervoor dat je de aanmelddocumenten uploadt volgens het format: Naam document_jouw voornaam en achternaam.

  Programmaspecifiek document

  Aanmelders met een ander universitair bachelordiploma in de geesteswetenschappen (zie stap 2: Check de toelatingseisen), dienen een van de volgende certificaten in MyInfo te uploaden, behaald op het aangegeven niveau volgens het Europees referentiekader:

  • Duits (niveau B2);
  • Goethe-Zertifikat B2;
  • TESTDAF B2/C1;
  • Deutsches Sprachdiplom II B2/C1;
  • TELC B2.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een niet-Nederlandse student? In je aanmelding via MyInfo dien je een bewijs van Nederlandse taalvaardigheid aan te leveren dat voldoet aan de vereisten van de Graduate School of Humanities. Bekijk voordat je je aanmelding indient daarom de Nederlandse taaleisen op de website van de Graduate School of Humanities.

Zodra we je aanmelding hebben ontvangen, controleren we of je de juiste documenten hebt aangeleverd en of je (als niet-Nederlandse student) voldoet aan de taaleis. Als dit het geval is, sturen we je aanmelding door naar de toelatingscommissie. Binnen zes tot acht weken ontvang je per e-mail uitsluitsel of je bent toegelaten tot de master.

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaadelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities: