For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Carrièreperspectief

Goede kansen op de arbeidsmarkt

De master Geschiedenis (Educatie en communicatie) leidt tot een eerstegraads bevoegdheid waarmee je in het hele voortgezet onderwijs kunt lesgeven. Maar er zijn ook tal van andere mogelijkheden. Tijdens de opleiding verwerf je uiteenlopende vaardigheden die samenhangen met het lesgeven zoals motiveren, samenwerken, presenteren, conflict hanteren, het ontwerpen van educatief materiaal en het onderzoeken en ontwikkelen van het Nederlandse onderwijs. Met de verworven vaardigheden kun je uitstekend terecht in diverse functies in het bedrijfsleven, bij de overheid of bij culturele instellingen.

Tal van mogelijkheden

Denk bijvoorbeeld aan:

  • onderwijsontwikkeling (onderzoeker, ontwerper van lesmateriaal);
  • beroepsontwikkeling van docenten (coach, opleider);
  • culturele instellingen (educator in een museum);
  • het bedrijfsleven (trainer).

Er is een blijvende behoefte aan deskundige, academisch gevormde docenten, met een wetenschappelijke visie op het beroep. Doordat de vraag naar academisch geschoolde leraren stijgt, heb je na het afronden van dit programma een grote baanzekerheid. Afgestudeerden van een lerarenopleiding Geschiedenis aan de UvA vinden vrijwel allemaal op korte termijn een baan.

Wetenschappelijk carrière

Na je master kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière. De UvA biedt een stimulerende en innovatieve onderzoeksomgeving waar promovendi hun talent optimaal kunnen ontplooien. Om te promoveren doe je drie tot vier jaar onderzoek en schrijf je een proefschrift. Het promotieonderzoek moet raakvlakken hebben met onderwijs.