For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Master
Duitslandstudies (Geschiedenis)

Wil je je verdiepen in de Duitse geschiedenis, politiek, cultuur en maatschappij? In de master Duitslandstudies verwerf je specialistische kennis over onze grootste buur en belangrijke bondgenoot Duitsland, van verleden tot heden. Je kunt direct veel ervaring opdoen door middel van excursies en door de mogelijkheid om stage te lopen.

Hart van Europa

Duitsland vormt het hart van Europa. Of het nu gaat om politieke of economische ontwikkelingen, wat in Duitsland gebeurt, had - en heeft - direct zijn weerslag op omringende landen. In de master Duitslandstudies onderzoek je Duitsland in historische context. Je verdiept je in de turbulente Duitse geschiedenis, de herinneringscultuur en de positie die Duitsland in Europa en de wereld inneemt. Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer de oorzaken en gevolgen van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de levensvatbaarheid van de Republiek van Weimar en de DDR, het dagelijks leven in Nazi-Duitsland en de rol van Duitsland in de EU. Je ontwikkelt je tot een Duitsland-specialist binnen de master Geschiedenis.

Loading video..
Master Duitslandstudies

Wat kenmerkt de master Duitslandstudies?

  • Duitslandstudies is een uniek masterprogramma binnen de opleiding geschiedenis met aandacht voor Duitsland vanuit historisch en actueel perspectief.
  • De opleiding heeft een breed excursieprogramma bestaande uit een tweedaagse studiereis naar Bonn en een reis van een week naar Jena, Weimar en Leipzig. Je kunt ook de vrije ruimte vullen met colleges in Duitsland.
  • Er zijn uitgebreide mogelijkheden om stage te lopen bij het DIA, bij landelijke media of bij ambassades in Berlijn of Wenen.

Waarom Duitslandstudies aan de UvA?

  • Als student profiteer je van onze samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), dat de master ook mede heeft ontwikkeld. Het DIA is een wetenschappelijke instelling met een groot internationaal netwerk dat als doel heeft de kennis over en interesse voor het naoorlogse Duitsland te bevorderen.
  • Aan de UvA wordt van oudsher veel onderzoek naar Duitsland verricht. Daarom ben je bij ons altijd verzekerd van een scriptiebegeleider met actuele kennis van zaken.
  • Je kunt profiteren van een groot aanbod van buitencurriculaire activiteiten georganiseerd door onder andere het DIA: van filmavonden tot studiemiddagen over het moderne Duitsland. Door de extra activiteiten heb je meer kans op een baan als trainee bij ministeries, in het onderwijs, de journalistiek, het bedrijfsleven, musea, uitgeverijen en universiteiten.

De voertaal van deze master is Nederlands. Mocht je je Duits willen verbeteren, dan bieden wij daartoe mogelijkheden. Als je je taalniveau snel wilt verhogen, dan kun je ook cursussen volgen bij het Goethe Instituut.

Samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

De master is mede ontwikkeld door het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), een wetenschappelijke instelling met een groot internationaal netwerk, dat als doel heeft de kennis over en interesse voor het naoorlogse Duitsland te bevorderen. Het DIA maakt deel uit van een internationaal netwerk van DAAD-instituten over de hele wereld. Een van de initiatieven van het DIA is het Duitslandweb, het portaal voor het Duitse nieuws en informatie over de Duits-Nederlandse betrekkingen. Het Duitslandweb heeft ook een uitgebreid naslagwerk over thema’s uit de Duitse politiek, samenleving en geschiedenis.

Ward Bruning, student master Duitslandstudies

'Ik bestudeer de Duitse geschiedenis, maar ben ook bezig met de taal en cultuur van Duitsland.' - Ward Bruning, masterstudent
Lees het interview

Duitslandstudies in deeltijd

Het programma wordt ook in deeltijd aangeboden, en duurt in dat geval anderhalf jaar. Je volgt maximaal 40 studiepunten per jaar, ofwel 20 studiepunten per semester. Als deeltijdstudent volg je het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Het programma voor de deeltijdopleiding wordt in onderling overleg met de programmacoördinator samengesteld.

Diploma

Duitslandstudies is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Duitslandstudies (Geschiedenis)
Degree programme MA Geschiedenis
Type Regular study programme
Mode Full-time , part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 66034