For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Master Geschiedenis

Geschiedenis

In de eenjarige master Geschiedenis is veel aandacht voor historische benaderingen en vaardigheden die van pas komen in de huidige beroepspraktijk. Het programma is uniek en sluit nauw aan bij de onderzoeksexpertise van de docenten.

Houd mij op de hoogte

Kom naar de Masterweek (10-14 februari)

Geschiedenis aan de UvA

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis omvat de hele periode van de Oudheid tot heden. Binnen deze brede opzet krijg je vakken rond kernconcepten als macht, identiteit, cultuur, klasse, etniciteit en gender. De vakken variëren in zowel geografische breedte (lokaal, regionaal, nationaal, mondiaal) als temporele diepte (korte, middellange en lange termijn). 

Alle vakken hebben gemeen dat je oefenend wordt in wat in de huidige beroepspraktijk belangrijke vaardigheden zijn: 

  • gebeurtenissen op korte termijn kunnen beoordelen in de context van de lange termijn;
  • lokale ontwikkelingen kunnen begrijpen in een regionale, nationale, internationale en mondiale context;
  • specifieke vraagstukken kunnen beschouwen in het licht van brede theoretische concepten;
  • interessante inzichten kunnen destilleren uit weinig bronnen, maar ook raad weten met informatie-overvloed.  

De opleiding biedt je daarbij uiteraard een stevige training in onderzoeks-, schrijf- en mondelinge vaardigheden op gevorderd masterniveau. 

Meer over het studieprogramma

Loading video..
FGw - Geschiedenis - Anne-Maria

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden en aanmeldprocedure?

Geschiedenis in deeltijd

Het eenjarige programma Geschiedenis wordt ook in deeltijd aangeboden en duurt in dat geval anderhalf jaar. Als deeltijdstudent volg je maximaal 40 EC per jaar (20 EC per semester). Je volgt het onderwijs samen met de voltijdstudenten. Deeltijdstudenten stellen hun programma op in overleg met de mastercoördinator.

Diploma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Wat zijn het collegegeld en de studiekosten?

Download flyer
Geschiedenis
Degree programme MA Geschiedenis
Type Regular study programme
Mode Full-time, part-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 66034