For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Master
Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)

De master Stadsgeschiedenis is een uniek masterprogramma over steden, hun bewoners en gebouwen in Europa en ver daarbuiten.

De stad als brandpunt van de geschiedenis

Steden zijn de plekken waar geschiedenis wordt gemaakt. Hier concentreert zich van oudsher de macht, ontstaan sociale bewegingen en vindt culturele vernieuwing plaats. Het wonen in een stad verschaft identiteit en een gevoel van saamhorigheid, maar kan ook leiden tot spanning en conflict. Bij Stadsgeschiedenis bestudeer je de stad als brandpunt van politieke, culturele en sociaaleconomische ontwikkelingen, en hoe deze ontwikkelingen vorm krijgen in architectuur en stedenbouw. Het programma kent geen geografische of tijdsgebonden grenzen en gaat over zowel stenen als mensen; van steden in de klassieke oudheid tot de moderne metropolen van vandaag. De master biedt de kennis en vaardigheden om steden en hun bewoners te begrijpen in een tijd waarin de wereld steeds sneller verstedelijkt.

Loading video..
UvA FGw Geschiedenis

Waarom deze master aan de UvA?

  • Stadsgeschiedenis aan de UvA is het enige masterprogramma in Nederland dat steden historisch en ruimtelijk bestudeert, zowel wereldwijd als op lokaal niveau. Je leert snel schakelen tussen historische en actuele stedelijke vraagstukken en deze in een internationale context te plaatsen.
  • Amsterdam is dankzij zijn geschiedenis en aanbod van culturele instellingen de ideale standplaats voor deze opleiding. Excursies en colleges op locatie zijn terugkerende onderdelen in het programma.
  • Je kunt direct ervaring opdoen in het werkveld middels een (facultatieve) stage bij onder andere lokale overheden, erfgoedinstellingen of architectenbureaus.
  • Je kunt in overleg met docenten je eigen keuzeruimte invullen, waarbij de mogelijkheid bestaat om vakken te volgen aan andere (buitenlandse) universiteiten. 
  • Bij Stadsgeschiedenis ontdek je de gelaagdheid van steden. Steden kunnen bestudeerd worden als gebouwde omgeving, als samenballing van mensen en hun activiteiten, en als product van de verbeelding. Elke laag kan ‘gelezen’ worden aan de hand van zowel tekstuele bronnen, beeldmateriaal als de stedelijke ruimte zelf.
  • De relatief kleine werkgroepen maken het mogelijk om actief bij te dragen aan lopend onderzoek van docenten. Tevens krijg je de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de activiteiten van het Amsterdam Centre for Urban History, waar onderzoekers uit binnen- en buitenland regelmatig lezingen geven.
  • Je bestudeert en analyseert stads- en architectuurhistorische bronnen met digitale technieken als 3D en GIS.

Diploma

Stadsgeschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Stadsgeschiedenis (Geschiedenis)
Degree programme MA Geschiedenis
Mode Full-time
Credits 60 ECTS, 12 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 66034