For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
Master
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (Filosofie)

In het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied verwerven studenten filosofische inzichten in samenhang met een ander wetenschapsgebied.

Twee jaar - twee specialisaties

In het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied studeer je twee jaar lang filosofie in samenhang met een ander vakgebied. Er zijn twee specialisaties:

  • filosofie van de sociale wetenschappen
  • filosofie van de geesteswetenschappen 

In de eerste specialisatie leer je filosofisch kijken naar vakken als sociologie, politicologie, antropologie, economie of bestuurskunde. In de specialisatie filosofie van de geesteswetenschappen studeer je filosofie in samenhang met vakgebieden als geschiedenis, literatuurwetenschap, kunstgeschiedenis, enzovoort.

Je kunt instromen in het masterprogramma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied als je een bacheloropleiding in een van de sociale of geesteswetenschappen hebt gevolgd, met daarin een minor Wijsbegeerte (zoals de minor Praktische filosofie aan de UvA) en een vak wetenschapsfilosofie. Studenten met een bachelor Wijsbegeerte kunnen ook instromen, maar dan moeten ze ook toegelaten kunnen worden tot een master in de sociale of geesteswetenschappen. Dit zal in de meeste gevallen betekenen dat zij een minor of pre-master gevolgd moeten hebben.

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
aan de UvA

Het programma Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied aan de UvA richt zich op twee wetenschapsgebieden: de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. Het programma bestaat voor de helft uit filosofische vakken. De andere helft vul je met (vakken uit) een masterprogramma in de sociale of geesteswetenschappen. In het filosofische deel van het programma bestudeer je de grondslagen van je wetenschapsgebied en de rol van dit vakgebied in de maatschappij, en verbreed je je filosofische kennis door vakken te volgen over, bijvoorbeeld, politieke filosofie, sociale filosofie of cultuurfilosofie.

Twee diploma's

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Filosofie. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je het wettelijk erkend masterdiploma Filosofie en de titel Master of Arts (MA).

Daarnaast kun je het niet-filosofische deel van de opleiding gebruiken om een tweede masterdiploma te behalen.

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied (Filosofie)
Degree programme MA Filosofie
Type Regular study programme
Mode Full-time , part-time
Credits 120 ECTS, 24 months
Language of instruction Dutch
Starts in September
CROHO code 60823