Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Inschrijven voor een pre-master

Wil je een master gaan doen waarvoor je een pre-master moet volgen om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen? Dan meld je je in Studielink aan voor de master die je wilt volgen. Voorwaarde voor toelating tot een pre-master is dat je de Nederlandse of een andere EU-nationaliteit hebt. Heb je een universitaire bachelor? Dan kun je behalve via een pre-master vaak ook via een minor toegang krijgen tot de master van je keuze.

Je meldt je in eerste instantie dus niet direct aan voor de pre-master, maar volgt de inschrijfprocedure voor de master, inclusief inschrijving in MyInfo en het aanleveren van alle gevraagde toelatingsdocumenten. De selectiecommissie beoordeelt vervolgens je vooropleiding. Het Admissions Office zal je vervolgens informeren over de nadere stappen met betrekking tot je inschrijving voor de pre-master.

Word je toegelaten tot de pre-master en rond je deze binnen een jaar met succes af, dan word je in het daarop volgende studiejaar automatisch toegelaten tot de master. Dit geldt ook voor selectieve masters die een pre-master aanbieden. Je doorloopt dan voorafgaand aan de pre-master de volledige selectieprocedure, en kan dan worden toegelaten op voorwaarde van voltooiing van de pre-master.

Aanmelddeadline

De aanmelddeadline voor een pre-master is gelijk aan die van de master die je wilt volgen. Voor studenten met een Nederlandse nationaliteit geldt:

  • 1 maart voor selectieve masters
  • 15 mei voor niet-selectieve masters

Kosten

Het collegegeldtarief voor een pre-master in het studiejaar 2021-2022 is € 36,13 per EC, met een maximum van € 2.168. Voor een pre-masterprogramma van 42 EC komt het tarief dus neer op € 1.517,60; voor een programma van 30 EC € 1.084.