For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl

Geschiedenis

Master
Compare programme

De master Geschiedenis biedt een unieke tijdvak-overstijgende benadering van het verleden. In de master leer je lange lijnen en patronen in de geschiedenis te herkennen en te interpreteren. Je wordt gestimuleerd om vergelijkingen tussen historische periodes te maken en de grenzen van specialismes te bevragen. Dit uitdagende programma leidt je op tot een eigentijdse generalist die tijdvakken met elkaar verbindt en soepel kan schakelen tussen heden en verleden.

Voertaal
Nederlands
Vorm
Voltijd, deeltijd

Nov18
Masterweek 18-24 nov. '23
Feb12
Masterweek 12-16 feb. '24
Bezoek een open dag of event

In alle tijden thuis

Binnen de eenjarige master Geschiedenis leer je het verleden in breder verband te bezien. In de verplichte vakken interpreteer je het verleden met behulp van eigentijdse kernconcepten (zoals gender, consumptie en macht) en innovatieve benaderingen uit de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen (zoals postkolonialisme en digital history). In de kernvakken leer je om te gaan met het gebruik van historische kernbegrippen en je te positioneren binnen de grote debatten die nu spelen in de geschiedwetenschap. In de themacolleges pas je deze inzichten toe op actuele historische thema’s die over een lange periode bestudeerd worden. Dankzij een breed palet aan keuzevakken verdiep je in het tweede semester je kennis. Zo ben je in staat om concrete historische gebeurtenissen vanuit een breed perspectief betekenis te geven.

Master Geschiedenis
Wat houdt deze studie in?

In de video vertellen de coördinator van de opleiding en een student wat je in deze master leert.

Werkervaring

Stagemogelijkheden

Personaliseer

Volg je eigen interesses

Groot netwerk in Amsterdam

Academische staf

Docenten met verschillende expertises

Copyright: Stef Koenis
Het hebben van interactieve colleges en discussiegroepen was nieuw voor me, maar beviel me heel erg goed. Stef Koenis, alumnus master Geschiedenis Lees het interview

Waarom Geschiedenis aan de UvA?

 • Persoonlijke interesse
  Geschiedenis aan de UvA heeft een groot aanbod aan expertises en benaderingen uit verschillende historische periodes. Je krijgt alle ruimte om invulling te geven aan je eigen belangstelling, zodat je opgeleid wordt tot een breed georiënteerde historicus en je jouw eigen interesse onder deskundige begeleiding kan ontwikkelen.
 • Ideale studieomgeving
  Als universiteit in het hart van Amsterdam beschikt de UvA over uitstekende contacten met een breed scala aan culturele instellingen en onderzoeksinstellingen, zoals het Rijksmuseum, het NIOD en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Je kunt hier stage lopen en scriptieonderzoek doen.
 • Ontwikkel je eigen perspectief op het verleden
  De master bestaat uit kleinschalige, onderzoeksintensieve werkgroepen waarin discussie centraal staat en het ontwikkelen van een eigen perspectief op het verleden en de relatie met het heden wordt aangemoedigd. Specialisten van verschillende periodes geven samen college, zodat de verbanden tussen tijdvakken zichtbaar worden en ter discussie staan.
 • Grote vragen
  In de master staan de grote vragen uit de recente geschiedschrijving, los van periode of specialisatie, centraal. Wat is de rol tussen individu en groep? Hoe zijn mensen in het verleden met crises omgegaan? Hoe verhouden historici zich tot de samenleving waarin zij leven en werken?

Na je studie

Na je studie kun je aan de slag in bijvoorbeeld de journalistiek, bij musea of in het bedrijfsleven. Maar je hebt veel meer mogelijkheden. Wil je leraar Geschiedenis worden? Ook dat behoort tot de mogelijkheden, net als een vervolg in wetenschappelijk onderzoek. 

Copyright: Nina van Nieuwkoop
Ik ervaar de aansluiting met de arbeidsmarkt als gemakkelijker dan ik aanvankelijk dacht. Ik kon al vrij snel mijn geleerde vaardigheden in de praktijk gebruiken Nina van Nieuwkoop, alumna Geschiedenis Lees het interview

Unieke aanbod van specialisaties

Naast de algemene mastertrack Geschiedenis zijn er negen andere masterprogramma's binnen Geschiedenis waarvoor je kunt kiezen:

Diploma

Het eenjarige masterprogramma Geschiedenis is een programma van de geaccrediteerde masteropleiding Geschiedenis. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Geschiedenis en de titel Master of Arts (MA).

Feiten & cijfers
Diploma
MA Geschiedenis
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
60 EC, 12 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
66034
Locatie
Universiteitskwartier