For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
uva.nl
Research Master
Geschiedenis (research)
Compare programme

Toelating en inschrijven

Vanaf oktober is het mogelijk om je aan te melden voor een masterprogramma in de Geesteswetenschappen bij de UvA. Al onze masterprogramma's starten in september.

Inschrijfproces

 • 1. Check de deadlines

  De aanmelddeadline voor deze selectieve master is 1 maart 2023, 23.59 uur (meld je aan in Studielink vóór 27 februari; zie stap 4).  

  Overstappen naar een onderzoeksmaster?

  Studenten die van een reguliere 1-jarige master willen overstappen naar de onderzoeksmaster dienen de overstapprocedure te hebben doorlopen voor de aangegeven deadline. Let op: je kunt alleen per september instromen in de onderzoeksmaster.

 • 2. Check de toelatingseisen

  De research master Geschiedenis is toegankelijk voor kandidaten die beschikken over een universitaire bachelorgraad in een van de volgende opleidingen:

  • Geschiedenis
  • Europese studies met een major Europese geschiedenis (UvA)
  • een andere geesteswetenschap, een liberal arts-opleiding of een sociale wetenschap, met een minimum van 30 EC aan vakken behaald op het gebied van geschiedenis

  Studentprofiel

  Je komt in aanmerking voor toelating tot deze master als je voldoet aan de toelatingseisen en aantoonbaar beschikt over de volgende kennis en kwaliteiten:

  • Je hebt voldoende academische kennis op het historisch vakgebied. De toelatingscommissie beslist op basis van je aanmelddossier of je voldoet aan deze toelatingseis. Zonder relevante en voldoende academische voorkennis ben je niet toelaatbaar.
  • Je hebt een sterke wetenschappelijke interesse en het vermogen om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op gevorderd (bachelor)niveau uit te voeren. Je bachelorscriptie moet met minimaal een 7,5 beoordeeld zijn.
  • Heb je een andere bachelor dan Geschiedenis, dan geldt dat je over de historische vakken binnen je vooropleiding een gewogen gemiddelde van ten minste een 7,5 moet hebben behaald.
  • Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid in het Nederlands. Daarnaast heb je een goede vaardigheid in het lezen van (Engelstalige) academische teksten.

  Cijfergemiddelde

  Om je aan te kunnen melden voor deze research master, dient je cijfergemiddelde ten minste een 7,5 te zijn. Is je cijfergemiddelde  lager, dan mag je je niettemin aanmelden, met name als je cijfergemiddelde binnen de relevante vakken ten minste een 7,5 is. Geef in ieder geval op het motivatieformulier een toelichting hierop.

  Selectieprocedure

  Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure.Zeker wanneer je niet aan alle ingangseisen voldoet, maar toch denkt dat dit programma jou op het lijf geschreven is, is het essentieel om jezelf te onderscheiden van andere kandidaten door onder andere goede en relevante academische studieresultaten en een overtuigende en enthousiaste motivatie

  Hbo-bachelor: niet toelaatbaar

  Studenten met een afgeronde hbo-opleiding zijn niet toelaatbaar tot deze master. De UvA heeft geen schakelprogramma voor deze master.

  Nederlandse taaleis

  Ben je een internationale student? Dan kan je gevraagd worden een NT2-diploma aan te leveren. Als dit op jou van toepassing is, dien je het diploma te uploaden als onderdeel van je masteraanmelding in MyInfo (zie stap 5).

 • 3. Check het collegegeld

  Bekijk voordat je je inschrijft de kosten die je kwijt gaat zijn aan het collegegeld. Hiervoor kun je de collegegeldmeter gebruiken en/of de informatiepagina over collegegeld bekijken. 

  Overige studiekosten

  Naast het collegegeld ben je gemiddeld tussen de € 50 en € 100 per maand kwijt aan boeken, excursies, een laptop en ander studiemateriaal. Houd tevens rekening met andere kosten zoals eten, openbaar vervoer en woonkosten als je op kamers gaat.

 • 4. Schrijf je in via Studielink
 • 5. Meld je aan voor de master in MyInfo

  Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Hiermee krijg je toegang tot MyInfo, het aanmeldformulier waarin je je aanmelddocumenten kunt uploaden. 

  Bereid je aanmelding goed voor en zorg dat je alle benodigde documenten klaar hebt staan. Je dient de onderstaande documenten te uploaden:

  • curriculum vitae;
  • bewijs van taalvaardigheid (indien van toepassing);
  • actuele cijferlijst, uitgegeven door je onderwijsinstelling inclusief (belangrijk!) het cijfergemiddelde;
  • diploma (indien behaald)* of een lijst van vakken die je nog moet behalen;
  • vertaling van je diploma en cijferlijst (indien niet Nederlands, Engels, Duits of Frans);
  • ingevuld motivatieformulier (PDF);
  • programmaspecifieke documenten (zie hieronder).

  *Let op: Als je je diploma nog niet hebt behaald maar wel in het bezit bent van alle andere overige aanmelddocumenten, dan kun je je aanmelding indienen - zolang je maar vóór 1 september je bachelordiploma behaalt.

  Programma-specifiek document

  Het 'programma-specifiek document' dat je voor deze master moet uploaden in MyInfo kan een deel van je bachelorscriptie zijn, dan wel een academisch paper op historisch terrein met een omvang van 3000-5000 woorden. De beoordeling geschiedt volgens de algemeen geldende academische criteria: kwaliteit van de analyse, structuur van het betoog, adequate selectie van bronnen en literatuur, consistentie en schrijfvaardigheid.

  Deadline

  Dien je aanmelding in vóór de aanmelddeadline die op jou van toepassing is (zie stap 1). Aanmeldingen die na de deadline worden ingediend, zullen niet in behandeling worden genomen. We adviseren je om je aanmelding inclusief aanmelddocumenten zo vroeg mogelijk in te dienen, en niet te wachten tot de deadline. Hoe eerder je je aanmeldt, hoe eerder we je kunnen informeren over je toelating.

 

Na je aanmelding

Als je wordt toegelaten, ontvang je een besluit van (voorwaardelijke) toelating. Om verder te gaan met je inschrijving moet je dit aanbod zo snel mogelijk accepteren. Lees meer over de stappen die je moet nemen na voorwaardelijke toelating op de website van de Graduate School of Humanities: